Tuesday, September 16, 2014

:: Katakan ::

Kalau benci katakan benci
Tidak aku termimpi-mimpi.

Kalau sayang katakan sayang.
Tidak aku terbayang-bayang.

Kalau rindu katakan rindu.
Tidak aku tertunggu-tunggu.

No comments:

Post a Comment